Menu Zavřeno

Program

Jak budeme řešit dopravní situaci související s výstavbou zóny Nová Zelená:

Projekt zóny Nová zelená samozřejmě vítáme, jednou z našich priorit je zajištění dostatku lokalit k bytové výstavbě.

Plánovaná zóna je sice dobře dostupná z dálnice D11, ale ze strany z centra města vidíme už v tuto chvíli jako problém nedostatečnou kapacitu kruhového objezdu a přilehlého podjezdu u Koruny. Ten prosazujeme dostatečně zkapacitnit ještě před výstavbou zmíněné zóny v Kuklenách. 

Doprava v Hradci Králové musí být podle nás plynulá, bez „dopravních špuntů” se zelenou vlnou pro IZS. Ač jsme jednoznačně zastánci individuální automobilové dopravy – nemyslíme pouze na motoristy a chceme tak zajistit návaznost cyklostezek na zelený okruh i pro zmíněnou vznikající lokalitu Nová zelená. 

Hradecký dopravní systému musí být dostatečně prostupný a bezpečný, přičemž řídící a kamerové systémy musí mít striktně občanské zadání tak, aby nedocházelo ke zbytečné buzeraci řidičů. Jako jistý „dluh” minulosti dále vidíme nedostatečnou optimalizaci příčných pruhů v našem městě. 

Jak chceme urychlit roky trvající neřešenou opravu Benešovy třídy:

V tuto chvíli je tato lokalita bohužel spíše ostudou Hradce.

Opravu, respektive neopravu Benešovy třídy považujeme za obrovský dluh směrem k voličům prakticky všech vedení města za poslední léta. Přes deklarovanou podporu občanům Benešovy třídy se v podstatě nic, kromě slibů, neděje. Investice do revitalizace této části našeho města tak považujeme v rámci velkých investičních akcí za naší skutečnou prioritu číslo 1. Namísto dalších budoucích projektů typu lávka u nového ČSOB za 160 milionů chceme Benešovku už opravdu konečně opravit, včetně významného navýšení parkovacích kapacit v blízkém okolí.

Netýká se to jen zmíněné Benešovy třídy: Celkově bychom rádi zlepšili komunikaci města s občany, mimo jiné, větším zapojením komisí místní samosprávy do řízení města. Ty by měly mít základní komunikační kanál směrem k vedení města, jejich požadavky by měly být úředníky prioritně zpracovávány a město by mělo oprávněné požadavky začít skutečně řešit. 

Jak se stavíme k opravě Velkého náměstí a řešení parkování:

Parkování v Hradci je samozřejmě velké téma. Na jedné straně vnímáme požadavky občanů na to, aby naše Velké náměstí v historickém centru nebylo jen obrovským parkovištěm, zároveň ale respektujeme, že i tamní obyvatelé a podnikatelé mají nárok na komfort parkování v docházkové vzdálenosti od svých bytů a provozoven. Opatření by se neměla negativně dotknout turistického ruchu.

Chceme tak prověřit veškeré, nejen ekonomické, aspekty případného vybudování podúrovňového parkingu pod náměstím, ale i další varianty v blízkém okolí. Projekt parkování pod náměstím je pro nás možnost, nikoliv dogma. Vzhledem k potenciálně obrovské finanční náročnosti této stavby je ho nutné posoudit zejména očima řádného hospodáře.

Obecně jsme pro budování parkovacích domů v centru, nicméně chtěli bychom parkovací místa rozložit rovnoměrně po celém městě. To znamená, v neposlední řadě, zvýšení počtu parkovacích míst u fakultní nemocnice na 1.000.

Jak by mělo město využít letiště a tamní chátrající budovy:

Na problematiku letiště se díváme ze třech perspektiv: Je nutné minimalizovat hluk obtěžující obyvatele v okolní zástavbě, smysluplně využít chátrající budovy v majetku města a přitom zachovat to dobré, co stávající využití letiště přináší, ať už to jsou kulturní akce, nebo rekreační a vyhlídkové lety.

Rozvoj a podporu kulturních aktivit, které budou mít městem jasně definované podmínky provozování tak, aby negenerovaly zbytečný hluk, považujeme rozhodně za žádoucí.

Nejsme pro provozování výukových letů a za neakceptovatelné jednoznačně považujeme úvahy o využití letiště pro cargo lety. Přílety Jumbo-jetů se zbožím každou hodinu by obyvatelé (nejen) Ruseka určitě neocenili, neboť by generovaly neúnosné množství hluku.

V rámci volných objektů si dovedeme představit provozování projektů typu podnikatelských inkubátorů, nebo například prostorů pro administrativu, vědu a výzkum. Obecně tedy nikoliv využití pro těžký průmysl.