Menu Zavřeno

HRADEC ROZUMEM

Vážení voliči, podporovatelé a sympatizanti. Děkujeme vám za Vaši přízeň a podporu.

Volební zisk 3,14% sice zatím nestačil na vstup našeho subjektu do zastupitelstva, přesto Vám patří náš dík za Vaše hlasy.

Mgr. Ing. Zdeněk Cvejn

Politiku vnímám jako správu věcí veřejných, jako SLUŽBU VEŘEJNOSTI, občanům našeho města a jeho budoucím generacím. Jsem připraven jako právník, ekonom, člověk, který se dlouhodobě a intenzivně věnuje místním záležitostem, ať už jako dlouholetý předseda komise místní samosprávy, předseda spolku Hradec autem z.s., nebo člen školské rady základní školy kompetentně prosazovat zájmy občanů našeho města a naší země.

Kandiduji jako lídr, kandidát na PRIMÁTORA města Hradce Králové, za volební uskupení HRADEC ROZUMEM, podařilo se nám sjednotit nezávislé kandidáty, čtyři politické strany a hnutí, získat podporu dalších dvou subjektů, protože jsme skupina kandidátů co dokáží upozadit vlastní ega, parciální zájmy ve prospěch společného díla, což je pro nás nikdy nekončící snaha o „SPOKOJENÉHO OBČANA A PROSPERUJICÍ MĚSTO“. 

Považuji za samozřejmost, „řídit“ – spravovat HRADEC s ROZUMEM a proto je na prvním místě údržba, opravy dědictví našich předků, aby dobře fungovalo to co tu máme, až na druhém místě jsou další nové prospěšné projekty zlepšující život v našem městě. Proto jednou z našich priorit je zoufale zanedbaná revitalizace Benešovy třídy a Velkého náměstí.

Ing. Roman Pátek

 Celý svůj profesní život pracuji jako ekonom a správce majetku. Celou tu dobu mě také irituje, jak politici od komunální až po parlamentní úroveň ve značné míře naprosto ignorují práci pro voliče a náš stát a řeší především svoje vlastní zájmy. Proto jsem před pár lety vstoupil do strany Svobodných a začal se věnovat politice.

Za pár dní nás čekají komunální volby. To sice není místo, kde můžeme ovlivnit blížící se velké problémy s cenami energií, válkou, covidem  apod. Pro mě osobně tady ale vidím prostor k ovlivnění fungování města, ve kterém od narození žiji. Aby co nejlépe fungovaly všechny služby, které má město svým obyvatelům poskytovat. Aby se investovaly prostředky ne do nesmyslných lávek, které nikdo nepotřebuje, předražených oprav křižovatek ale do sociálních služeb pro seniory, zlepšení sítě cyklostezek.

Chtěl bych do fungování města vnést rozum, z našeho hesla. Aby se mně, mé rodině i všem mým spoluobčanům dobře žilo. Dáváme spoustu peněz na kulturu a největší sídliště ve městě se za posledních několik desetiletí moc nezměnilo. Budeme mít nový fotbalový stadion, ale vykládejte to řidiči, který nemá kde zaparkovat. Chci myslet na všechny a ne jen na pár šťastlivců, to je můj cíl při práci pro město.

Andrea Pajgerová

Jako celoživotní ekonomka v soukromém sektoru jsem se řízením osudu před pár lety ocitla jako asistent poslance v Poslanecké sněmovně a také v politice. Mám tedy jasné srovnání fungování života ve státní a soukromé sféře. Po mém úspěchu ve volbách jsem se stala zastupitelkou Královéhradeckého kraje a členkou jeho kontrolního výboru. Přestala jsem struktury politických stan raději vyhledávat a nyní jsem jedinou členkou zastupitelstva KHK bez politické příslušnosti. 

Proč se chci podílet na řízení města Hradec Králové? Ráda bych vnesla na radnici svěží vítr týmové spolupráce jako službu obyvatelům našeho krásného města. Občané by se sami měli, třeba prostřednictvím anket, podílet na rozhodovaní o tom, do jakých investic směřovat finanční prostředky města. Zamezilo by se tak „tutlaným kamaráčoftům“ a asociálním investicím. Dále bych velmi posílila zpětnou kontrolu hospodaření, která je na rozdíl od soukromé sféry, dle mého, ve státní sféře kulantně řečeno málo funkční. 

Také bych ráda do atmosféry mého milovaného města vnesla uvolnění a svobodu podporou aktivit s důrazem na rozvoj charakterových a morálních vlastností našich dětí a vnoučat prostřednictvím vzdělávání, kultury, sportu a péči o rodinu.  Pečující úřad = prosperující město=spokojená rodina

Oldřich Zima

 Jmenuji se Oldřich Zima, je mi 61 let a jsem rodilý a hrdý Hradečák.

Celý svůj aktivního život pracuji v oborech strojírenství, stavebnictví a elektrotechnika. Vedle svých pracovních aktivit se dlouhodobě zajímám o historii, sociologii a další společenská témata. 

Zajímají mne mezilidské vztahy a jejich kvalita nejen v osobním životě, ale i v širších společenských souvislostech. 

Zajímá mne tedy kvalita života celé společnosti, kterou v současné době hodnotím kriticky.

Velmi postrádám aktivní a odpovědný občanský přístup k prostoru, ve kterém žijeme a který společně sdílíme. Společnost, stejně jako jakýkoli živý organizmus, prosperuje jen tak jak prosperuje každá jeho buňka. Ve společenském kontextu tedy každý její občan potažmo obec, region.

Proto jsem se rozhodl a mým cílem je pomoci nastavit společenskou dohodu tak, aby každý občan pochopil důležitost své osobní odpovědnosti za správu věcí veřejných a takto stejně odpovědně přistupoval i k volbě svých zástupců, kterým dá důvěru a svěří jim do rukou vyšší rozhodovací pravomoci.

Nedílnou součástí tohoto je i vysoká míra přijaté zodpovědnosti takto zvolených zástupců
a vnímání jejich vlastní práce jako služby pro blaho občanů, obce, společnosti.

Proto jsem se rozhodl vstoupit do širší společenské diskuze a aktivně se podílet na tvorbě společného prostoru a v součinnosti se stejně smýšlejícími spoluobčany znovu navracet fungování společností do přirozeného řádu.

Jako člen předsednictva politického hnutí „Cesta Odpovědné Společnosti“ jsem se na společné hodnotové platformě spojil se zástupci dalších politických a občanských subjektů
do volebního seskupení „HRADEC ROZUMEM“, s nímž budeme chtít v rámci „Komunálních voleb 2022“ prosadit tyto principy do života naší společnosti a našeho města Hradce Králové.

Michal Havlíček

Žiji v Hradci Králové od roku 1998. Krásné, zelené, klidné, kulturní město. Město ale nyní ztrácí. Plány na rozvoj města se nedotahuji, jako např. Benešovka. Utrácí se nadměrné finance. Nová lávka u ČSOB, fotbalový stadion. Zapomíná se také na běžné potřeby občana – bydlení, místa ve školkách, parkování, průjezdnost města. Názor svrchovaného občana jako by nebyl. Myslíte, že všichni v Hradci Králové mají zavedenou pitnou vodu? Nemají. Nelze žít jen z minulosti. Je potřeba mnohem silnější zapojení občanů „do správy“ svého Hradce. Je mnoho přihlížejících. Pasivní občan – to je výsledek dosavadních vládnoucích a zastupitelů. Zapojení občanů vidím jako velkou příležitost pro ty, kterým na Hradci Králové záleží.

V současné době je navíc aktuální, pro naše město, důsledně se postarat o své občany. Vláda pokulhává na všech frontách. Naše domovy budou potřebovat teplo. Naše děti očekávají činy svých otců – ochránit rodinu, zajistit bezpečnost na ulici i možnost chodit do školy. Kdo by to kdy řekl. A svobodně dýchat.

Pracuji jako projektový manažer a konzultant v oblasti firemního managementu. Od roku 1994 mám vlastní poradenskou a vzdělávací společnost. Jsem zároveň místopředseda Správní rady akciové společnosti zabývající se průmyslovým přepracováním produktů získaných z odpadů na energii. Mám pro Hradec Králové řešení i pro tuto oblast. Tedy likvidovat plasty novým způsobem a vyrábět energii pro město. Nezávislé řešení zajištění energie. Ekonomicky jednoznačně výhodné. Vím, že v našich firmách pracuje mnoho šikovných a tvořivých lidí. Mají mnohdy daleko k pracovnímu sebenaplnění a k důstojnému žití. Potenciál lidí není zdaleka využitý, jak by mohl být ve prospěch města. Našeho města.

Chci posílit české firmy, živnostníky, český kapitál, české zaměstnance. Značně posílit soběstačnost a tím i suverenitu města a regionu. Ekonomicky prosperující ČR není jenom Praha.
Hradec Králové za to stojí. Vstávejme, potkejme se, řešme. Pojďme se o sebe postarat.